chè thái nguyên phẫu thuật nâng ngực
KẾT QUẢ TRIỂN KHAI CHIẾN LƯỢC SẢN XUẤT SẠCH HƠN TRONG CÔNG NGHIỆP TỪ 2009 - 2018 CỦA TỈNH ĐỒNG NAI

KẾT QUẢ TRIỂN KHAI CHIẾN LƯỢC SẢN XUẤT SẠCH HƠN TRONG CÔNG NGHIỆP TỪ 2009 - 2018 CỦA TỈNH ĐỒNG NAI

Thực hiện quyết định số 1419/QĐ-TTg ngày 07/09/2009 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt "Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020", tỉnh Đồng Nai đã triển khai thực hiện: - Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về SXSH trong công nghiệp cho các cấp, ngành, địa phương, cơ sở sản xuất công nghiệp và cộng đồng dân cư - Tuyên truyền...

Xem tiếp...

 
Doanh nghiệp điển hình