chè thái nguyên phẫu thuật nâng ngực

KẾT QUẢ TRIỂN KHAI CHIẾN LƯỢC SẢN XUẤT SẠCH HƠN TRONG CÔNG NGHIỆP TỪ 2009 - 2018 CỦA TỈNH ĐỒNG NAI

Đăng lúc: Thứ bảy - 18/08/2018 12:55 - Người đăng bài viết: admin
KẾT QUẢ TRIỂN KHAI CHIẾN LƯỢC SẢN XUẤT SẠCH HƠN TRONG CÔNG NGHIỆP TỪ 2009 - 2018 CỦA TỈNH ĐỒNG NAI

KẾT QUẢ TRIỂN KHAI CHIẾN LƯỢC SẢN XUẤT SẠCH HƠN TRONG CÔNG NGHIỆP TỪ 2009 - 2018 CỦA TỈNH ĐỒNG NAI

Thực hiện quyết định số 1419/QĐ-TTg ngày 07/09/2009 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt "Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020", tỉnh Đồng Nai đã triển khai thực hiện: - Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về SXSH trong công nghiệp cho các cấp, ngành, địa phương, cơ sở sản xuất công nghiệp và cộng đồng dân cư - Tuyên truyền qua tài liệu, hình ảnh - Tổ chức thực hiện các chương trình tập huấn - Hỗ trợ kỹ thuật và áp dụng SXSH tại các cơ sở sản xuất công nghiệp - Hỗ trợ xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ công tác SXSH.
1. Về công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các cấp, ngành, cơ sở sản xuất công nghiệp và cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh  
1.1. Tình hình thực hiện SXSH trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2010  
Trong năm 2010, Sở Công Thương đã triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm liên quan đến SXSH như sau:  
- Tổ chức hội nghị tập huấn và đạo tạo SXSH trong công nghiệp cho các sở, ngành, địa phương và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Kết quả đạt được như sau: lớp tập huấn cho 160 lượt người tham dự. Trong đó, các sở, ngành, địa phương có 41 đại biểu; ngành hóa chất và các sản phẩm hoát chất có 36 đại biểu; ngành thực phẩm có 17 đại biểu; ngành cơ khí, chế biến đá, xi mạ có 32 đại biểu; ngành giày da, cao su có 18 đại biểu; ngành dệt, nhuộm, in có 12 đại biểu.  
- Thực hiện thu thập số liệu, thông tin các cơ sở SXCN trên địa bàn tỉnh, tham mưu UBND tỉnh xây dựng, ban hanh kế hoạch thực hiện SXSH năm 2011 theo hướng dẫn của Bộ Công Thương. 
1.2. Tình hình thực hiện SXSH trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2011 
Trong năm 2011, được sự hỗ trợ và phối hợp của Hợp phần SXSH trong công nghiệp (CPI), Bộ Công Thương, Sở Công Thương Đồng Nai đã tổ chức triển khai thực hiện được một số kết quả như sau:  
- Tổ chức 2 lớp tập huấn về SXSH cho 73 cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh  
- Thực hiện điều tra, khảo sát và đánh giá nhanh SXSH cho 3 cơ sở sản xuất công nghiệp  
- Thực hiện thu thập số liệu, thông tin và tổng hợp báo cáo Bộ Công Thương về SXSH trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh, đồng thời triển khai xây dựng kế hoạch thực hiện SXSh năm 2012 theo hướng dẫn của Bộ Công Thương.   
1.3. Tình hình thực hiện SXSH trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2012 
Trong năm 2012, Sở Công Thương đã triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm liên quan đến SXSH như sau:  
- Sở Công Thương đã thành lập Phòng sản xuất sạch hơn đặt tại Trung tâm Tư vấn công nghiệp thuộc Sở Công Thương, nhằm tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn và hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện các biện pháp về TKNL, sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường hướng đến phát triển bền vững  
- Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến các kiến thức về SXSH trên trang tạp chí của Ban Quản lý các khu công nghiệp, trên đài phát thanh truyền hình Đồng Nai  
- Thực hiện thu thập số liệu, thông tin các cơ sở SXCN trên địa bàn tỉnh, tham mưu UBND tỉnh xây dựng, ban hanh kế hoạch thực hiện SXSH năm 2013 theo hướng dẫn của Bộ Công Thương.  
1.4. Tình hình thực hiện SXSH trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2013 
Trong năm 2012, Sở Công Thương đã chỉ đạo và phối hợp với Trung tâm Tư vấn công nghiệp, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm về SXSH như sau:  
- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các kiến thức về SXSH thông qua đài phát thanh các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa với số lượng 3 chương trình.  
- Tổ chức các hội nghị tập huấn về SXSH để tuyên truyền sâu rộng về mục tiêu, chiến lược SXSH của Chính phủ và kế hoạch SXSh của tỉnh Đồng Nai; phổ biến các cơ chế chính sách hỗ trợ và các quy trình để doanh nghiệp triển khai SXSH trong công nghiệp đạt hiệu quả (năm 2013, Trung tâm Tư vấn công nghiệp đã tổ chức được 2 lớp SXSH và 3 lớp TKNLHQ với khoảng 500 học viên tham dự).  
- Thực hiện thu thập số liệu, thông tin các cơ sở SXCN trên địa bàn tỉnh, tham mưu UBND tỉnh xây dựng, ban hanh kế hoạch thực hiện SXSH năm 2014 theo hướng dẫn của Bộ Công Thương.  
1.5. Tình hình thực hiện SXSH trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2014 
Trong năm 2014, Sở Công Thương đã chỉ đạo và phối hợp với Trung tâm Tư vấn công nghiệp, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm về SXSH như sau:  
- Biên soạn chương trình tuyên truyền về SXSH lồng ghép với chương trình sử dụng điện, tiết kiệm năng lượng, thu CD để phát trên đài phát thanh các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa. Số lượng đã thực hiện: 4 chương trình/năm  
- Biên soạn chương trình tuyên truyền về SXSH đặt in trên Bản tin Khu công nghiệp Đồng Nai. Bản tin sau khi phát hành sẽ được gửi trực tiếp đến các doanh nghiệp tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Tần suất phát hành là 1 số/quý, phát hành 4 số trong 4 quý.  
- Biên soạn, quay video các chuyên mục, phóng sự tuyên truyền về SXSH phát định kỳ trên đài truyền hình Đồng Nai. Số lượng đã thực hiện: 6 chương trình với 6 chuyên đề khác nhau, với thời lượng 5-7 phút/chương trình 
- Tổng hợp thông tin, biên soạn, phát hành tài liệu, chuyên san giới thiệu về SXSH. Chuyên san sau khi in ấn phát hành cho các đối tượng tham dự các đợt hội thảo, tập huấn và phát trực tiếp đến các doanh nghiệp tại các khu công nghiệp, cụm, điểm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Số lượng phát hành: 2000 cuốn.  
- Thiết kế, đặt in băng rôn, thuê treo tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, các khu trung tâm của 11 huyện, thị xã và thành phố Biên Hòa. Số lượng dự kiến: 440 cái.  
- Tổ chức tập huấn để nâng cao nhận thức và năng lực áp dụng SXSH cho đội ngũ cán bộ quản lý về SXSh của các huyện thị, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, các doanh nghiệp trong khu công nghiệp. Đã tổ chức được 2 đợt hội thảo tuyên truyền về SXSH cho các doanh nghiệp với hơn 100 đơn vị tham gia.  
1.6. Tình hình thực hiện SXSH trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2015 
Trong năm 2014, Sở Công Thương đã chỉ đạo và phối hợp với Trung tâm Tư vấn công nghiệp, Phòng KT-TC-TH triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm về SXSH như sau:  
- Biên soạn chương trình tuyên truyền về SXSH lồng ghép với chương trình sử dụng điện, tiết kiệm năng lượng, thu CD để phát trên đài phát thanh các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa. Số lượng đã thực hiện: 4 chương trình/năm. 
- Biên soạn chương trình tuyên truyền về SXSH đặt in trên Bản tin Khu công nghiệp Đồng Nai. Bản tin sau khi phát hành sẽ được gửi trực tiếp đến các doanh nghiệp tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Tần suất phát hành là 1 số/quý, phát hành 4 số trong 4 quý.  
- Biên soạn, quay video các chuyên mục, phóng sự tuyên truyền về SXSH phát định kỳ trên đài truyền hình Đồng Nai. Số lượng đã thực hiện: 6 chương trình với 6 chuyên đề khác nhau, với thời lượng 5-7 phút/chương trình. 
- Tổng hợp thông tin, biên soạn, phát hành tài liệu, chuyên san giới thiệu về SXSH. Chuyên san sau khi in ấn phát hành cho các đối tượng tham dự các đợt hội thảo, tập huấn và phát trực tiếp đến các doanh nghiệp tại các khu công nghiệp, cụm, điểm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Số lượng phát hành: 2000 cuốn.  
- Thiết kế, đặt in băng rôn, thuê treo tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, các khu trung tâm của 11 huyện, thị xã và thành phố Biên Hòa. Số lượng dự kiến: 440 cái.  
- Tổ chức tập huấn để nâng cao nhận thức và năng lực áp dụng SXSH cho đội ngũ cán bộ quản lý về SXSh của các huyện thị, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, các doanh nghiệp trong khu công nghiệp. Đã tổ chức được 2 đợt hội thảo tuyên truyền về SXSH cho các doanh nghiệp với hơn 100 đơn vị tham gia.  
- Hỗ trợ báo cáo đánh giá nhanh và hỗ trợ kỹ thuật xây dựng thí điểm SXSH cho 3 doanh nghiệp điển hình trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh. 
- Tổng kết Kế hoạch SXSH đến năm 2015, xây dựng Kế hoạch SXSH trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020.  
1.7. Tình hình thực hiện SXSH trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2017 
Trong năm 2014, Sở Công Thương đã chỉ đạo và phối hợp với Trung tâm Tư vấn công nghiệp, Phòng KT-TC-TH triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm về SXSH như sau:  
- Biên soạn chương trình tuyên truyền về SXSH lồng ghép với chương trình sử dụng điện, tiết kiệm năng lượng, thu CD để phát trên đài phát thanh các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa. Số lượng đã thực hiện: 4 chương trình/năm  
- Biên soạn chương trình tuyên truyền về SXSH đặt in trên Bản tin Khu công nghiệp Đồng Nai. Bản tin sau khi phát hành sẽ được gửi trực tiếp đến các doanh nghiệp tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Tần suất phát hành là 1 số/quý, phát hành 4 số trong 4 quý.  
- Biên soạn, quay video các chuyên mục, phóng sự tuyên truyền về SXSH phát định kỳ trên đài truyền hình Đồng Nai. Số lượng đã thực hiện: 6 chương trình với 6 chuyên đề khác nhau, với thời lượng 5-7 phút/chương trình 
- Tổng hợp thông tin, biên soạn, phát hành tài liệu, chuyên san giới thiệu về SXSH. Chuyên san sau khi in ấn phát hành cho các đối tượng tham dự các đợt hội thảo, tập huấn và phát trực tiếp đến các doanh nghiệp tại các khu công nghiệp, cụm, điểm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Số lượng phát hành: 2000 cuốn.  
- Thiết kế, đặt in băng rôn, thuê treo tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, các khu trung tâm của 11 huyện, thị xã và thành phố Biên Hòa. Số lượng dự kiến: 440 cái.  
- Tổ chức tập huấn để nâng cao nhận thức và năng lực áp dụng SXSH cho đội ngũ cán bộ quản lý về SXSh của các huyện thị, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, các doanh nghiệp trong khu công nghiệp. Đã tổ chức được 2 đợt hội thảo tuyên truyền về SXSH cho các doanh nghiệp với hơn 150 đơn vị tham gia.  
- Hỗ trợ kỹ thuật và áp dụng SXSH tại 3 doanh nghiệp điển hình trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh 
- Xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ công tác SXSH.   
2. Về hệ thống cơ chế, chính sách, pháp luật thúc đẩy SXSH trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh  
Thực hiện Quyết định số 1419/QĐ-TTg ngày 7/9/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược SXSH trong công nghiệp đến năm 2020, Sở Công Thương đã tham 
mưu UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch SXSH trong công nghiệp từ năm 2009 đến 2018 như sau:  
- Quyết định số 3269/QĐ-UBND ngày 7/12/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt kế hoạch SXSH trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2015.  
- Xây dựng đề án thành lập Phòng sản xuất sạch hơn trực thuộc Trung tâm Tư vấn công nghiệp theo chỉ đảo của UBND tỉnh tại Quyết định số 3269/QĐ-UBND ngày 7/12/2011. 
- Sở Công Thương ban hành Quyết định số 06/QĐ-SCT ngày 10/2/2012 về việc giao nhiệm vụ triển khai thực hiện kế hoạch SXSH trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai cho Trung tâm Tư vấn công nghiệp Đồng Nai. 
- Trung tâm Tư vấn công nghiệp Đồng Nai đã ban hành Quyết định số 04/QĐ-TVCN ngày 16/2/2012 về việc thành lập phòng Sản xuất sạch hơn. 
- Hằng năm, Sở Công Thương đã tham mưu UBND tỉnh Đồng Nai ban hành kế hoạch triển khai công tác SXSH trên địa bàn tỉnh, cụ thể:  
+ Kế hoạch số 2578/KH-UBND ngày 5/4/2013 của UBND tỉnh Đồng Nai về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2013  
+ Kế hoạch số 4646/KH-UBND ngày 30/5/2014 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc thực hiện nhiệm vụ SXSH trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2014  
+ Kế hoạch số 3711/KH-UBND ngày 21/5/2014 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc thực hiện nhiệm vụ SXSH trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2015 
+ Kế hoạch số 5856/KH-UBND ngày 19/6/2017 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc thực hiện nhiệm vụ SXSH trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2017 
+ Quyết định số 2399/QĐ-UBND ngành 29/7/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt Kế hoạch hành động về SXSH trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016-2020 
- Năng lực hiện có của đội ngũ cán bộ làm công tác SXSH: Sở Công Thương đã chỉ đạo Phòng Kỹ thuật An toàn Môi trường cử 3 cán bộ theo dõi, hỗ trợ Trung tâm Tư vấn công nghiệp về công tác SXSH. Phòng sản xuất sạch hơn của Trung tâm được biên chế 4 cán bộ chuyên trách có trình độ đại học với các nghiệp vụ chuyên môn khác nhau để triển khai kế hoạch SXSH hằng năm của tinh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.  
- Các hoạt động tăng cường năng lực cho đơn vị đầu mối: Hằng năm Sở Công Thương đã chỉ đạo Trung tâm cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn về SXSH do Văn phòng Sản xuất sạch hơn và Sản xuất tiêu dùng bên vững tổ chức. Đồng thời tham gia các lớp tập huấn cho cán bộ quản lý về SXSH, quản lý về năng lượng của các sở, ban ngành, các huyện thi và doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 
3. Về các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh  
Quá trình triển khai thực hiện kế hoạch SXSH trong công nghiệp từ năm 2009 đến 2018 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã thu được những kết quả khả quan, nâng cao được nhận thức cho đội ngũ cán bộ quản lý về SXSH của các sở, ban ngành, huyện thị và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đồng thời tạo được điều kiện cho các cơ sở sản xuất công nghiệp áp dụng các quy trình SXSH, nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên thiên nhiên, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu; giảm thiểu phát thải và hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm; bảo vệ và cải thiện chất lượng chất lượng môi trường, sức khỏe con người và bảo đảm phát triển bền vững.  
Từ năm 2009 đến 2018, Sở Công Thương đã thực hiện các nội dung của Kế hoạch SXSH như sau:  
- Hàng năm Sở Công Thương phối hợp với đài phát thanh các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa biên soạn và phát hành các chương trình tuyên truyền về SXSH, TKNL nhằm tuyên truyền đến người dân, cơ sở sản xuất và doanh nghiệp nhận thức và hiểu rõ hơn về lợi ích của SXSH mang lại với tổng số lượng 19 chương trình  
- Hàng năm Sở Công Thương phối hợp với Đài PT-TH Đồng Nai biên soạn, quay video các chuyên mục, phóng sự tuyên truyền về SXSH phát sóng định kỳ trên Đài truyền hình Đồng Nai, Đài PT-TH Đồng Nai, trong đó trình diễn các mô hình của các doanh nghiệp đã áp dụng thành công SXSH với 23 chương trình (khoảng 4 chương trình/năm với thời lượng 5-7 phút/chương trình)  
- Sở Công thương cũng phối hợp với Ban Quản lý các KCN Đồng Nai biên soạn chương trình tuyên truyền về SXSH đặt in trên bản tin của Ban Quản lý các khu công nghiệp. Bản tin sau khi phát hành sẽ được gửi trực tiếp đến các doanh nghiệp tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh với số lượng 16 bản tin (khoảng 4 số/năm)  
- Sở Công Thương cũng phối hợp với Báo Lao động Đồng Nai biên soạn chương trình tuyên truyền về SXSH đặt in trên Báo Lao động Đồng Nai với tổng số 12 bản tin 
- Sở Công Thương (Trung tâm Tư vấn công nghiệp) tổng hợp thông tin, thuê in, photo phát hành tài liệu, chuyên san giới thiệu các mô hình SXSH. Tài liệu sau khi in ấn phát 
hành sẽ được phát miễn phí cho các đối tượng tham gia các đợt hội thảo, tập huấn và phát trực tiếp đến các doanh nghiệp tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Tổng số lượng 8000 cuốn (khoảng 2000 cuốn/năm).  
- Sở Công Thương (Trung tâm Tư vấn công nghiệp) thiết kế, đặt in băng rôn, bảng hiệu treo tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp với tổng số lượng 1760 cái (khoảng 440 cái/năm). 
- Sở Công Thương đã tổ chức khoảng 15 lớp tập huấn cho hơn 1300 doanh nghiệp tham gia tập huấn SXSH và thực hiện đánh giá nhanh cho 11 doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước qua đó khuyến khích hỗ trợ tài chính, đầu tư mới và bổ sung cho các lựa chọn công nghệ có tính phòng ngừa, thúc đẩy hợp tác và chuyên giao công nghệ có hiệu quả về mặt môi trường, thúc đẩy chuyển đổi từ ưu tiên dùng phương thức xử lý cuối đường ống sang chiến lược phòng ngừa trong chính sách và hoạt động nghiên cứu và phát triển của mình.  
Ngoài ra, chương trình SXSH còn được lồng ghép trong cá chương trình TKNL và công tác bảo vệ môi trường ngành công thương của tỉnh.  
Các cán bộ quản lý/ nhân viên tại các doanh nghiệp tham gia tập huấn SXSH đa số phụ trách lĩnh vực môi trường, hóa chất và TKNL nên sau khi được tập huấn đều nhận thức được lợi ích và tầm quan trọng của SXSH đối với doanh nghiệp và phổ biến, huấn luyện tại cho người lao động về SXSH thông qua việc lồng ghép các chương trình tập huấn về an toàn vệ sinh lao động, hóa chất và TKNL. Từ đó tạo môi trường sản xuất trong lành, thân thiện hơn và giảm các tai nạn lao động, các nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra.  
Đa số các cán bộ/chuyên viên tại các phòng Kinh tế ở địa phương đều tham gia huấn luyện SXSH nên có khả năng tuyên truyền, phổ biến lợi ích của việc áp dụng SXSH đối với người dân, cơ sở sản xuất và doanh nghiệp đóng trên địa bàn quản lý thông qua các chương trình TKNL, bảo vệ môi trường của địa phương.  
4. Tác động của kết quả hoạt động SXSH 
Trong những năm qua, sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã có những bước phát triển vượt bậc, tỷ trọng GDP của tỉnh ngày càng cao. Tuy nhiên, cùng với sự gia tăng về số lượng các cơ sở sản xuất, ngành nghề, số lượng sản phẩm, vấn đề ô nhiễm môi trường do quá trình sản xuất gây ra, sự tiêu tốn về nhiên liệu, nguyên liệu lại đang đặt ra nhiều thách thức đối với các cơ quan quản lý nhà nước cũng như các doanh nghiệp.  
Tuy nhiên, với việc đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ của Sở Công Thương, các doanh nghiệp đã từng bước hiểu và nắm được ý nghĩa, lợi ích của SXSH nhằm hướng tới mục tiêu phát triển công nghiệp bền vững đi đôi với bảo vệ môi trường. Theo đó, nhiều doanh nghiệp sau khi được huấn luyện và hỗ trợ đã chủ động phối hợp với Sở Công Thương xây dựng kế hoạch hành động với những việc làm thiết thực như cải tiến máy móc thiết bị, thay thế các máy móc, thiết bị lạc hậu bằng những dây chuyền sản xuất tiên tiến hiện đại, tiết kiệm nguyên nhiên liệu để nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm chi phí sản xuất, từ đó nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.  
Hiện tại, trên địa bàn tỉnh đã có một số doanh nghiệp áp dụng và xây dựng được quy trình SXSH như Nhà máy Hóa chất Tân Bình 2, Công ty CP Thép Biên Hòa (Vicasa), Công ty CP Điện cơ Đồng Nai, Công ty TNHH Nam Long, Xí nghiệp Ắc quy Đồng Nai, Nhà máy Super Phốt Phát Long Thành, Công ty CP Sơn Đồng Nai,... 
Nhà máy Hóa chất Tân Bình 2 là một điển hình tiêu biểu. Trước đây, nhà máy này thải bỏ nguồn nhiệt thừa phát sinh trong quá trình sản xuất hóa chất thì sau khi được Sở Công Thương hỗ trợ đánh giá nhanh SXSH thì đã thu hội lại nguồn nhiệt phát sinh và cung cấp nhiệt cho các nhà máy xung quanh, việc này đã làm cho doanh nghiệp tăng nguồn lợi nhuận khoảng 3 tỷ đồng/năm qua việc bán nhiệt thừa này. Có thể nói, SXSH đã giúp nhà máy vừa tiết giảm nhiều chi phí không cần thiết, nâng cao chất lượng sản phẩm, hạ giá thành giúp cạnh trang tốt và hơn thế nữa nhà máy đã xây dựng được môi trường sản xuất trong lành, thân thiện hơn... 
Hay như Công ty TNHH Nam Long, chuyên sản xuất các loại găn tay cao su, sau khi được hỗ trợ đánh giá nhanh SXSH đã thu hồi nhiệt thừa phát sinh trong quá trình sấy khô sản phẩm và tái sử dụng nhằm TKNL và giảm chi phí sản xuất, sắp xếp lại kho chứa hóa chất, kho thành phẩm gọn gàng, ngăn nắp nhằm đảm bảo an toàn trong sản xuất và giảm các nguy cơ cháy nổ.  
Công ty TNHH công nghiệp Thiện Mỹ chuyên về xi mạ các sản phẩm công nghiệp, sau khi ap dụng SXSH đã tăng cường các biện pháp an toàn trong việc sử dụng và tồn trữ hóa chất, tổ chức huấn luyện an toàn hóa chất nhằm đảm bảo sức khỏe và an toàn cho người lao động an tâm làm việc lâu dài cho công ty và giảm thiểu các nguy cơ tràn đổ, rò rỉ và cháy nổ hóa chất.  
Cùng với sự nỗ lực của các doanh nghiệp, hằng năm, từ nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường của tỉnh, Sở Công Thương đã giúp các doanh nghiệp khảo sát, đánh giá các quy trình hoạt động, sản xuất kinh doanh để xác định những tổn thất về nguyên, nhiên liệu trong các khâu sản xuất. Căn cứ vào kết quả khảo sát này, doanh nghiệp sẽ chủ động đưa ra giải pháp, lộ trình triển khai thực hiện.  
Riêng trong năm nay, Sở Công Thương tiếp tục phối hợp với 5 doanh nghiệp khảo sát, đánh giá từng khâu, công đoạn trong quá trình sản xuất của từng doan nghiệp, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch thực hiện hỗ trợ đánh giá SXSH,  
Có thể nói, việc áp dụng SXSH trong công nghiệp là việc làm quan trọng, cần  thiết, có tác động rất lớn tới hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và ảnh hưởng lớn đến xã hội. Tin rằng, mục tiêu hướng đến phát triển công nghiệp xanh, sản xuất bền vững mà tỉnh đã đặt ra sẽ từng bước được thực hiện để xây dựng nền công nghiệp tỉnh nhà tiên tiến, hiện đại.   
5. Hoạt động lồng ghép  
Kế hoạch SXSH trên địa bàn tỉnh Đồng Nai thường được triển khai và lồng ghép thêm các chương trình tiết kiệm và sử dụng năng lượng hiệu quả, công tác bảo vệ môi trường ngành Công Thương.  
  
 

Tác giả bài viết: Admin
Nguồn tin: Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

Ý kiến bạn đọc

 
Doanh nghiệp điển hình