chè thái nguyên phẫu thuật nâng ngực
Sản xuất sạch hơn: Cải thiện vòng đời sản phẩm và bảo vệ môi trường.

Sản xuất sạch hơn: Cải thiện vòng đời sản phẩm và bảo vệ môi trường.

Vòng đời của sản phẩm (Product Life Cycle) là thời gian sản phẩm tồn tại trên thị trường, kể từ khi nhà phát hành giới thiệu sản phẩm cho đến giai đoạn thoái trào khi sản phẩm không còn đem lại nhiều lợi nhuận cho nhà phát hành và dần không đáp ứng được các nhu cầu của thị trường. Việc cải thiện vòng đời sản phẩm không chỉ đem lại lợi ích kinh tế cho nhà phát hành mà còn góp phần không nhỏ vào việc bảo vệ môi trường trước các tác động từ quá trình sản xuất.

SXSH được các nước trên thế giới triển khai như thế nào?

SXSH được các nước trên thế giới triển khai như thế nào?

Sản xuất sạch hơn (SXSH) là chương trình sản xuất đã được nhiều nước trên thế giới áp dụng, trong đó có Việt Nam. SXSH còn được luật hóa tại một số quốc gia từ khá sớm.

Tình hình thực hiện Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp  trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2010 - 2017.

Tình hình thực hiện Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2010 - 2017.

Thực hiện quyết định số 1419/QĐ-TTg ngày 07/9/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020”, quá trình hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng sản xuất sạch hơn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2017 đã thu được những kết quả khả quan như sau:

TKSXSH 2017

TỔNG KẾT DỰ ÁN TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG VÀ SẢN XUẤT SẠCH HƠN TẠI VIỆT NAM

Ngày 15/06/2017, tại Hà Nội, Tổng cục Năng lượng tổ chức hội nghị “Tổng kết Dự án Tiết kiệm năng lượng và Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam”. Hội nghị có sự tham dự của lãnh đạo Bộ Công Thương; Ngân hàng Thế giới; các sở, ban, ngành của Hà Nội và mốt số địa phương; các tổ chức quốc tế; các chuyên gia tư vấn; Hội, hiệp hội cùng đông đảo cơ quan thông tấn báo chí, truyền hình đến đưa tin về hội nghị.

Kết quả thực hiện Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011 - 2015

Kết quả thực hiện Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011 - 2015

Nhằm triển khai thực hiện “Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020” của Thủ tướng Chính phủ, ngày 07/12/2011 UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Quyết định số 3269/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất sạch hơn (SXSH) trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2015, với các mục tiêu: Tạo điều kiện cho các cơ sở sản xuất công nghiệp áp dụng các quy trình SXSH, nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên thiên nhiên, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu; giảm thiểu phát thải và hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm; bảo vệ và cải thiện chất lượng môi trường, sức khỏe con người và bảo đảm phát triển bền vững.

Đồng Nai: Tổ chức thành công hội nghị "Tuyên truyền chính sách hỗ trợ, quy trình thực hiện sản xuất sạch hơn trong công nghiệp và sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả”.

Đồng Nai: Tổ chức thành công hội nghị "Tuyên truyền chính sách hỗ trợ, quy trình thực hiện sản xuất sạch hơn trong công nghiệp và sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả”.

Tiếp tục triển khai sâu rộng Kế hoạch SXSH trong công nghiệp đến năm 2015 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai nhằm tạo điều kiện cho các cơ sở sản xuất công nghiệp áp dụng các quy trình sản xuất sạch hơn, nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên thiên nhiên, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu; giảm thiểu phát thải và hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm; bảo vệ và cải thiện chất lượng môi trường, sức khỏe con người và bảo đảm phát triển bền vững.

KHAI MẠC HỘI NGHỊ SXSH - TKNL

Đồng Nai: Khai mạc hội nghị "Tuyên truyền chính sách hỗ trợ, quy trình thực hiện sản xuất sạch hơn trong công nghiệp và sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả”.

Thực hiện Kế hoạch số 3711/KH-UBND ngày 21/5/2015 của UBND tỉnh Đồng nai về Thực hiện nhiệm vụ sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2015. Sáng nay hồi 8h00 ngày 29/06/2015 tại Nhà khách 71 của tỉnh Ủy Đồng Nai, Sở Công Thương đã khai mạc hội nghị "Tuyên truyền chính sách hỗ trợ, quy trình thực hiện sản xuất sạch hơn trong công nghiệp và sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả”.

Đồng Nai: Triển khai Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ sản xuất hơn trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2015.

Đồng Nai: Triển khai Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ sản xuất hơn trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2015.

Ngày 21/5/2015, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 3711/KH-UBND về việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất hơn trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2015.​

Đồng Nai: Tổ chức hội nghị "Tuyên truyền chủ trương, chính sách hỗ trợ, quy trình thực hiện sản xuất sạch hơn trong công nghiệp và sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả”.

Đồng Nai: Tổ chức hội nghị "Tuyên truyền chủ trương, chính sách hỗ trợ, quy trình thực hiện sản xuất sạch hơn trong công nghiệp và sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả”.

Thực hiện Kế hoạch số 3711/KH-UBND ngày 21/5/2015 của UBND tỉnh Đồng nai về Thực hiện nhiệm vụ sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2015. Nhằm tuyên truyền phổ biến rộng rãi Chiến lược sản xuất sạch hơn (SXSH) trong công nghiệp đến năm 2020 của Chính phủ; Kế hoạch SXSH trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2015; Các các chính sách hỗ trợ của Trung ương, địa phương trong việc triển khai (SXSH) trong công nghiệp và sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả. Phổ biến quy trình thực hiện SXSH trong công nghiệp, giúp đội ngũ cán bộ quản lý hiểu được ý nghĩa của SXSH, nắm được quy trình, phương pháp cơ bản triển khai công tác SXSH, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện SXSH và tiết kiệm năng lượng ngày càng hiệu quả. Sở Công Thương Đồng Nai tổ chức hội nghị "Tuyên truyền chủ trương, chính sách hỗ trợ, quy trình thực hiện sản xuất sạch hơn trong công nghiệp và sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả”.

Tình hình thực hiện Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2009 - 2015

Tình hình thực hiện Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2009 - 2015

Thực hiện Quyết định số 1419/QĐ-TTg ngày 07/09/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020”, Sở Công Thương Đồng Nai đã khẩn trương tổ chức hội nghị tập huấn tuyên truyền chủ trương, chính sách về sản xuất sạch hơn(SXSH)trong công nghiệp cho các Sở, ngành, địa phương và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đồng thời tham mưu UBND Tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số: 3269/QĐ-UBND ngày 07/12/2011 về việc Phê duyệt kế hoạch SXSH trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2015.Quá trình triển khai thực hiện “Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã thu được những kết quả khả quan:

1 2  Trang sau
 
Doanh nghiệp điển hình