chè thái nguyên phẫu thuật nâng ngực
Kết quả thực hiện Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011 - 2015

Kết quả thực hiện Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011 - 2015

Nhằm triển khai thực hiện “Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020” của Thủ tướng Chính phủ, ngày 07/12/2011 UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Quyết định số 3269/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất sạch hơn (SXSH) trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2015, với các mục tiêu: Tạo điều kiện cho các cơ sở sản xuất công nghiệp áp dụng các quy trình SXSH, nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên thiên nhiên, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu; giảm thiểu phát thải và hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm; bảo vệ và cải thiện chất lượng môi trường, sức khỏe con người và bảo đảm phát triển bền vững.

Đồng Nai: Tổ chức thành công hội nghị "Tuyên truyền chính sách hỗ trợ, quy trình thực hiện sản xuất sạch hơn trong công nghiệp và sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả”.

Đồng Nai: Tổ chức thành công hội nghị "Tuyên truyền chính sách hỗ trợ, quy trình thực hiện sản xuất sạch hơn trong công nghiệp và sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả”.

Tiếp tục triển khai sâu rộng Kế hoạch SXSH trong công nghiệp đến năm 2015 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai nhằm tạo điều kiện cho các cơ sở sản xuất công nghiệp áp dụng các quy trình sản xuất sạch hơn, nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên thiên nhiên, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu; giảm thiểu phát thải và hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm; bảo vệ và cải thiện chất lượng môi trường, sức khỏe con người và bảo đảm phát triển bền vững.

KHAI MẠC HỘI NGHỊ SXSH - TKNL

Đồng Nai: Khai mạc hội nghị "Tuyên truyền chính sách hỗ trợ, quy trình thực hiện sản xuất sạch hơn trong công nghiệp và sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả”.

Thực hiện Kế hoạch số 3711/KH-UBND ngày 21/5/2015 của UBND tỉnh Đồng nai về Thực hiện nhiệm vụ sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2015. Sáng nay hồi 8h00 ngày 29/06/2015 tại Nhà khách 71 của tỉnh Ủy Đồng Nai, Sở Công Thương đã khai mạc hội nghị "Tuyên truyền chính sách hỗ trợ, quy trình thực hiện sản xuất sạch hơn trong công nghiệp và sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả”.

Đồng Nai: Triển khai Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ sản xuất hơn trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2015.

Đồng Nai: Triển khai Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ sản xuất hơn trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2015.

Ngày 21/5/2015, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 3711/KH-UBND về việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất hơn trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2015.​

Đồng Nai: Tổ chức hội nghị "Tuyên truyền chủ trương, chính sách hỗ trợ, quy trình thực hiện sản xuất sạch hơn trong công nghiệp và sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả”.

Đồng Nai: Tổ chức hội nghị "Tuyên truyền chủ trương, chính sách hỗ trợ, quy trình thực hiện sản xuất sạch hơn trong công nghiệp và sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả”.

Thực hiện Kế hoạch số 3711/KH-UBND ngày 21/5/2015 của UBND tỉnh Đồng nai về Thực hiện nhiệm vụ sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2015. Nhằm tuyên truyền phổ biến rộng rãi Chiến lược sản xuất sạch hơn (SXSH) trong công nghiệp đến năm 2020 của Chính phủ; Kế hoạch SXSH trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2015; Các các chính sách hỗ trợ của Trung ương, địa phương trong việc triển khai (SXSH) trong công nghiệp và sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả. Phổ biến quy trình thực hiện SXSH trong công nghiệp, giúp đội ngũ cán bộ quản lý hiểu được ý nghĩa của SXSH, nắm được quy trình, phương pháp cơ bản triển khai công tác SXSH, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện SXSH và tiết kiệm năng lượng ngày càng hiệu quả. Sở Công Thương Đồng Nai tổ chức hội nghị "Tuyên truyền chủ trương, chính sách hỗ trợ, quy trình thực hiện sản xuất sạch hơn trong công nghiệp và sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả”.

Tình hình thực hiện Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2009 - 2015

Tình hình thực hiện Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2009 - 2015

Thực hiện Quyết định số 1419/QĐ-TTg ngày 07/09/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020”, Sở Công Thương Đồng Nai đã khẩn trương tổ chức hội nghị tập huấn tuyên truyền chủ trương, chính sách về sản xuất sạch hơn(SXSH)trong công nghiệp cho các Sở, ngành, địa phương và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đồng thời tham mưu UBND Tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số: 3269/QĐ-UBND ngày 07/12/2011 về việc Phê duyệt kế hoạch SXSH trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2015.Quá trình triển khai thực hiện “Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã thu được những kết quả khả quan:

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT SẠCH HƠN TRONG CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI NĂM 2014.

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT SẠCH HƠN TRONG CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI NĂM 2014.

Ngày 07 tháng 12 năm 2011 UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 3269/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2015 với các mục tiêu sau: Sản xuất sạch hơn (SXSH) được áp dụng rộng rãi tại các cơ sở sản công nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên thiên nhiên, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu; giảm thiểu phát thải và hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm; bảo vệ và cải thiện chất lượng môi trường, sức khoẻ con người và đảm bảo phát triển bền vững. Đến năm 2015, việc thực hiện kế hoạch hành động SXSH trong công nghiệp của tỉnh Đồng Nai đạt mục tiêu chủ yếu sau: - 50% cơ sở sản xuất công nghiệp có tiềm năng thực hiện SXSH được phổ biến kiến thức về SXSH và nhận thức được lợi ích của việc áp dụng SXSH trong công nghiệp. - 25% cơ sở sản xuất công nghiệp có tiềm năng thực hiện SXSH áp dụng SXSH; các cơ sở sản xuất công nghiệp áp dụng SXSH tiết kiệm được từ 5 - 8% mức tiêu thụ năng lượng, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu trên đơn vị sản phẩm. - 25% cơ sở sản xuất công nghiệp có tiềm năng áp dụng SXSH có nhân viên kỹ thuật phụ trách về SXSH.

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch & Đầu tư Đặng Huy Đông, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương phát biểu khai mạc.

"Tái cơ cấu kinh tế không thể tách rời mục tiêu tăng trưởng xanh".

Với chủ đề “Tăng trưởng xanh và Tái cơ cấu kinh tế Việt Nam,” Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2014 được tổ chức sáng 24/10 tại Hà Nội đã thu hút sự tham gia của nhiều nhà quản lý và chuyên gia kinh tế trong nước.

TẬP HUẤN VỀ SXSH

Các giải pháp triển khai hoạt động sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Triển khai thực hiện Kế hoạch SXSH trong công nghiệp đến năm 2015 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai nhằm tạo điều kiện cho các cơ sở sản xuất công nghiệp áp dụng các quy trình sản xuất sạch hơn, nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên thiên nhiên, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu; giảm thiểu phát thải và hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm; bảo vệ và cải thiện chất lượng môi trường, sức khỏe con người và bảo đảm phát triển bền vững.

Vườn cây tiết kiệm năng lượng lớn nhất thế giới

Vườn cây tiết kiệm năng lượng lớn nhất thế giới

Vườn cây được dựng theo chiều thẳng đứng của một tòa nhà 24 tầng, với hy vọng sẽ tiết kiệm năng lượng, nguồn nước và thân thiện với môi trường.

1 2  Trang sau
 
Doanh nghiệp điển hình