chè thái nguyên phẫu thuật nâng ngực

Kết quả thực hiện Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011 - 2015

Đăng lúc: Chủ nhật - 08/11/2015 01:49 - Người đăng bài viết: admin
Kết quả thực hiện Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011 - 2015

Kết quả thực hiện Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011 - 2015

Nhằm triển khai thực hiện “Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020” của Thủ tướng Chính phủ, ngày 07/12/2011 UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Quyết định số 3269/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất sạch hơn (SXSH) trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2015, với các mục tiêu: Tạo điều kiện cho các cơ sở sản xuất công nghiệp áp dụng các quy trình SXSH, nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên thiên nhiên, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu; giảm thiểu phát thải và hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm; bảo vệ và cải thiện chất lượng môi trường, sức khỏe con người và bảo đảm phát triển bền vững.


Mục tiêu cụ thể của kế hoạch đặt ra trong giai đoạn từ  năm 2011 đến năm 2015 là 50% cơ sở sản xuất công nghiệp nhận thức được lợi ích của việc áp dụng SXSH trong công nghiệp; 25% cơ sở sản xuất công nghiệp sẽ áp dụng SXSH và những cơ sở sản xuất công nghiệp áp dụng SXSH sẽ tiết kiệm được từ 5 đến 8% mức tiêu thụ năng lượng, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu trên đơn vị sản phẩm. UBND tỉnh đã chỉ đạo thành lập đơn vị hỗ trợ áp dụng SXSH thuộc Sở Công Thương.
Tình hình thực hiện Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng nai giai đoạn 2010 – 2015 đã đạt được những kết quả khả quan như sau: 
1.Tình hình xây dựng và phê duyệt các văn bản triển khai Chiến lược: 
- Sở Công Thương đã tham mưu UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch sản xuất sạch hơn trong công nghiệp. Ngày 07/12/2011 UBND Tỉnh Đồng Nai đã ban hành Quyết định số: 3269/QĐ-UBND V/v: Phê duyệt kế hoạch SXSH trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2015. Đồng thời Sở Công Thương đã tham mưu UBND tỉnh Đồng Nai ban hành kế hoạch SXSH chi tiết hằng năm, để triển khai thực hiện.
-  Xây dựng Đề án thành lập Phòng sản xuất sạch hơn trực thuộc Trung tâm tư vấn công nghiệp theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại tại Quyết định số 3269/QĐ-UBND ngày 07/12/2011;
- Sở Công thương ban hành Quyết định số: 06/QĐ-SCT ngày 10/02/2012 về việc giao nhiệm vụ triển khai thực hiện kế hoạch SXSH trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai cho Trung Tâm tư vấn Công nghiệp Đồng Nai;
2.Tình hình xây dựng và tăng cường năng lực cho đơn vị đầu mối về SXSH:
Sở Công Thương đã tiến hành xây dựng và tăng cường năng lực cho đơn vị đầu mối về sản xuất sạch hơn tại địa phương:
-  Xây dựng Đề án thành lập Phòng sản xuất sạch hơn trực thuộc Trung tâm tư vấn công nghiệp , Sở Công thương giao nhiệm vụ triển khai thực hiện kế hoạch SXSH cho Trung Tâm tư vấn Công nghiệp Đồng Nai; Trung Tâm tư vấn Công nghiệp Đồng Nai đã ban hành Quyết định số: 04/QĐ-TVCN ngày 16/02/2012 về việc thành lập phòng Sản xuất sạch hơn.
- Năng lực hiện có của của đội ngũ cán bộ làm công tác sản xuất sạch hơn: Sở Công Thương đã chỉ đạo Phòng Kỹ thuật – An toàn Môi trường cử  03 cán bộ theo dõi, hỗ trợ Trung tâm tư vấn công nghiệp về công tác sản xuất sạch hơn. Phòng sản xuất sạch hơn của Trung tâm được biên chế 04 cán bộ chuyên trách có trình độ đại học với các nghiệp vụ chuyên môn khác nhau để triển khai kế hoạch SXSH hằng năm của tỉnh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
-  Các hoạt động tăng cường năng lực cho đơn vị đầu mối: Hằng năm Sở Công Thương đã chỉ đạo Trung tâm đã cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn về SXSH do Cục Công Nghiệp địa phương tổ chức. Đồng thời tham gia các lớp tập huấn cho cán bộ quản lý về sản xuất sạch hơn, quản lý về năng lượng của các Sở, ban ngành, các huyện thị và các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
 3. Tình hình thực hiện các nhiệm vụ Chiến lược SXSH trên địa bàn tỉnh Đồng Nai:
3.1 Tình hình triển khai và kết quả thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức và năng lực áp SXSH trong công nghiệp”.
-   Tổ chức được 15 lớp tập huấn và đào tạo SXSH/ TKNL trong công nghiệp cho các Sở, ngành, địa phương và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Kết quả có khoảng 1.200 cán bộ của hơn 1.000 cơ sở, doanh nghiệp tham dự.
-   Biên soạn chương trình tuyên truyền về SXSH lồng ghép với chương trình sử dụng điện, tiết kiệm năng lượng, thu CD để phát trên đài phát thanh các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa. Số lượng đã thực hiện:12chương trình (khoảng 04 C.Trình/1 năm).
-   Biên soạn chương trình tuyên truyền về SXSH đặt in trên Bản tin khu Công nghiệp Đồng Nai. Bản tin sau khi phát hành sẽ được gửi trực tiếp đến các doanh nghiệp tại các Khu công Nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Tổng số phát hành 16 số với số lượng khoảng 80.000 bản (số lượng phát hành 5.000 bản/số, tần suất phát hành 04 số trong 01 năm).
-   Xây dựng chương trình, quay Video chuyên mục, phóng sự tuyên truyền về SXSH phát định kỳ trên đài truyền hình Đồng Nai. Số lượng 12 chương trình phóng sự với thời lượng 5 – 7 phút/chương trình, phát với tần suất 02 lần / tháng.
-   Tổng hợp thông tin, biên soạn, thuê in, phát hành tài liệu, chuyên san giới thiệu về SXSH. Chuyên san sau khi in ấn phát hành được phát cho các đối tượng tham dự các đợt hội thảo, tập huấn và phát trực tiếp đến các DN tại các KCN, Cụm, điểm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Số lượng phát hành: 4.000 cuốn.
-   Thiết kế, đặt in băng rôn, thuê treo tại các KCN, CCN, các khu trung tâm của 11 huyện, TX và TP.Biên Hòa. Số lượng khoảng gần: 1.000 cái (treo 02đợt/năm, mỗi đợt 220 cái/11 Huyện thị).
-   Khảo sát, thu thập số liệu về SXSH để lập báo cáo đánh giá SXSH giai đoạn từ năm 2010 - 2015 và xây dựng kế hoạch SXSH giai đoạn 2016 – 2020.
  3.2. Tình hình triển khai và kết quả thực hiện Đề án “Xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu và trang thông tin điện tử về SXSH trong công nghiệp”.
-   Năm 2014 Sở Công Thương Đồng Nai đã chỉ đạo Trung Tâm tư vấn Công nghiệp, xây dựng website để tuyên truyền sâu rộng về chủ trương, chính sách hỗ trợ của nhà nước về sản xuất sạch hơn đến các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Trung tâm tư vấn công nghiệp đang vận hành trang Website về SXSH: www.tuvancongnghiepdongnai.gov.vn
-   Phòng SXSH đã phân công các bộ phụ trách, xây dựng và duy trì hoạt động trang website chuyên ngành, kết nối với cổng thông tin điện tử của tỉnh và kết nối với các trang website về SXSH và sử dụng NLTKHQ của các tỉnh trong toàn quốc.
3.3.Tình hình triển khai và kết quả thực hiện Đề án “Hỗ trợ kỹ thuật về áp dụng SXSH tại các cơ sở sản xuất công nghiệp”.
Sở Công Thương Đồng Nai đã tiến hành hỗ trợ kỹ thuật, điều tra, khảo sát và hỗ trợ đánh giá nhanh sản xuất sạch hơn cho 10 cơ sở sản xuất công nghiệp;
Năm 2011 đã hỗ trợ 03 doanh nghiệp; Năm 2014 đã hỗ trợ 04 doanh nghiệp; Năm 2015 đã hỗ trợ 03 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh lập báo cáo đánh giá SXSH.
4. Tình hình sử dụng kinh phí thực hiện Chiến lược:
- Thông tin về tình hình cấp và sử dụng kinh phí Chiến lược:
+ Tổng kinh phí : 1.276.000.000 đ.Trong đó:
Nguồn ngân sách trung ương: 
-  Năm 2011:90.000.000 đ
Nguồn ngân sách của ngành/địa phương:
- Năm 2013: 79.000.000 đ – Nguồn sự nghiệp ngành 2013 của Sở Công thương.
- Năm 2014: 587.000.000đ, Nguồn sự nghiệp môi trường 2014
-Kế hoạch năm 2015: 520.000.000đ - Nguồn sự nghiệp môi trường 2014.
Nguồn khác (tài trợ, vốn vay): Không
+ Tình hình sử dụng kinh phí của ngành/địa phương: Nhìn chung nguồn kinh phí cấp cho hoạt động SXSH còn rất hạn hẹp, hằng năm đã sử dụng hết nguồn kinh phí được cấp theo kế hoạch.
5. Đánh giá chung về tình hình triển khai Chiến lược trên địa bàn tỉnh Đồng Nai:
- Thực hiện Quyết định số 1419/QĐ-TTg ngày 07/09/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020”, Sở Công Thương đã khẩn trương tổ chức hội nghị tập huấn tuyên truyền chủ trương, chính sách về sản xuất sạch hơn trong công nghiệp cho các Sở, ngành, địa phương và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đồng thời tham mưu UBND Tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số: 3269/QĐ-UBND ngày 07/12/2011  về việc Phê duyệt kế hoạch SXSH trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2015.
Quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch SXSH trong công nghiệp đến giai đoạn năm 2010 -  2015 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã thu được những kết quả khả quan, nâng cao được nhận thức cho đội ngũ cán bộ quản lý về SXSH của các sở, ban ngành, huyện thị và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đồng thời tạo được điều kiện cho các cơ sở sản xuất công nghiệp áp dụng các quy trình sản xuất sạch hơn, nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên thiên nhiên, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu; giảm thiểu phát thải và hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm; bảo vệ và cải thiện chất lượng môi trường, sức khỏe con người và bảo đảm phát triển bền vững./. 
Tổng hợp: VH
 

Nguồn tin: Trung tâm tư vấn công nghiệp Đồng Nai
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

Ý kiến bạn đọc

 
Doanh nghiệp điển hình