chè thái nguyên phẫu thuật nâng ngực
Quyết định ban hành quy định về trình tự, thủ tục thực hiên chính sách hổ trợ phát triển cụm CN​

Quyết định ban hành quy định về trình tự, thủ tục thực hiên chính sách hổ trợ phát triển cụm CN​

Ngày 19/05/2016 UBND Tỉnh Đồng Nai đã ban hành Quyết định số 32/2016/QD-UBND về Quy định về trình tự, thủ tục thực hiên chính sách hổ trợ phát triển cụm Công Nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016 - 2020.

Nhà thầu Việt đang làm chủ trên nhiều công trình dầu khí

Nhà thầu Việt đang làm chủ trên nhiều công trình dầu khí

Các nhà thầu Việt Nam đang từng bước làm chủ trên các công trình dầu khí, họ tích cực sử dụng hàng hóa trong nước sản xuất được trong những dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước, vươn ra đảm nhận những hạng mục trọng yếu của những dự án lớn không chỉ ở thị trường Việt Nam mà đang tiến xa hơn trên thị trường quốc tế.

Cơ hội cho doanh nghiệp công nghiệp nhẹ vươn lên làm nhà thầu chính

Cơ hội cho doanh nghiệp công nghiệp nhẹ vươn lên làm nhà thầu chính

May mặc và giày da hiện đang là hai ngành chủ lực của công nghiệp nhẹ Việt Nam. Đây cũng là hai ngành có đóng góp nhiều nhất trong xuất khẩu, sử dụng lao động nhiều nhất. Hội thảo “Kinh tế Việt Nam 2014 và triển vọng kinh doanh ngành da giày và dệt may” diễn ra mới đây tại TP.HCM đã dành nhiều sự quan tâm cho việc cải thiện vị thế từ nhà thầu phụ sang nhà thầu chính của các doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh mới – đàm phán và ký kết Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).

Hướng dẫn thực hiện hoạt động đấu thầu trong giai đoạn chuyển tiếp

Hướng dẫn thực hiện hoạt động đấu thầu trong giai đoạn chuyển tiếp

Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 đã được Quốc hội khóa XIII thông qua tại Kỳ họp thứ 6, ngày 26/11/2013 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2014. Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu (NĐ63) vừa được ban hành, có hiệu lực thi hành vào ngày 15/8/2014.

Ban hành Nghị định về lựa chọn nhà thầu

Ban hành Nghị định về lựa chọn nhà thầu

Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu (gọi tắt là NĐ 63) vừa được ban hành và có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2014. Theo đó, NĐ 63 gồm 15 Chương với 130 Điều (112 trang A4).

Chấm dứt sự chồng chéo trong đấu thầu

Chấm dứt sự chồng chéo trong đấu thầu

Kể từ ngày 1/7/2014, khi Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 có hiệu lực thi hành thì mọi chồng chéo về pháp luật đấu thầu sẽ chấm dứt.

Luật Đấu thầu 2013 có hiệu lực sẽ tạo bước tiến mới trong công tác đấu thầu

Luật Đấu thầu 2013 có hiệu lực sẽ tạo bước tiến mới trong công tác đấu thầu

Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 (Luật Đấu thầu năm 2013) ngày 26/11/2013 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2014. Đánh giá về sự kiện này, nhiều chuyên gia kinh tế, nhà quản lý cũng như nhà đầu tư, nhà thầu cho rằng, Luật Đấu thầu năm 2013 có hiệu lực sẽ tạo bước tiến mới trong công tác đấu thầu, bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

 
Doanh nghiệp điển hình