chè thái nguyên phẫu thuật nâng ngực

Hướng dẫn thực hiện hoạt động đấu thầu trong giai đoạn chuyển tiếp

Đăng lúc: Thứ năm - 03/07/2014 21:39 - Người đăng bài viết: admin
Hướng dẫn thực hiện hoạt động đấu thầu trong giai đoạn chuyển tiếp

Hướng dẫn thực hiện hoạt động đấu thầu trong giai đoạn chuyển tiếp

Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 đã được Quốc hội khóa XIII thông qua tại Kỳ họp thứ 6, ngày 26/11/2013 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2014. Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu (NĐ63) vừa được ban hành, có hiệu lực thi hành vào ngày 15/8/2014.
Ngay sau khi Chính phủ ban hành NĐ63, ngày 27/6/2014 Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh đã ký ban hành Văn bản số 4054/BKHĐT-QLĐT (VB 4054) hướng dẫn thực hiện công tác đấu thầu trong giai đoạn chuyển tiếp nhằm bảo đảm sự thống nhất trong quá trình triển khai công tác này. 

Theo VB 4054, đối với các gói thầu đã phê duyệt kế hoạch đấu thầu nhưng đến ngày 1/7/2014 chưa phát hành hồ sơ mời quan tâm (HSMQT), hồ sơ mời sơ tuyển (HSMST), hồ sơ mời thầu (HSMT), hồ sơ yêu cầu (HSYC) và đối với các gói thầu đã phát hành HSMQT, HSMST, HSMT, HSYC trước ngày 1/7/2014 thì thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 129 NĐ63.

Trong thời gian từ ngày 1/7/2014 đến ngày 15/8/2014, hoạt động đấu thầu được thực hiện theo quy định của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, Nghị định số 85/2009/NĐ-CP, Nghị định số 68/2012/NĐ-CP, Quyết định số 50/2012/QĐ-TTg và các Thông tư số: 01/2010/TT-BKH, 02/2010/TT-BKH, 03/2010/TT-BKH, 04/2010/TT-BKH, 05/2010/TT-BKH, 06/2010/TT-BKH, 08/2010/TT-BKH, 09/2010/TT-BKH, 10/2010/TT-BKH, 11/2010/TT-BKH, 15/2010/TT-BKH, 17/2010/TT-BKH, 20/2010/TTLT-BKH-BTC, 21/2010/TT-BKH, 01/2011/TT-BKHĐT, 09/2011/TT-BKHĐT nhưng bảo đảm không trái với quy định của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13.

Kể từ ngày 15/8/2014, trong thời gian các Thông tư nêu trên chưa được sửa đổi, bổ sung thì hoạt động đấu thầu được thực hiện theo quy định của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, NĐ63 và các Thông tư nêu trên nhưng bảo đảm không trái với quy định của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và NĐ63.

VB 4054 được ban hành rất kịp thời đã đáp ứng mong mỏi của cộng đồng nhà thầu, chủ đầu tư, bên mời thầu, cơ quan quản lý nhà nước về đấu thầu và các tổ chức, cá nhân liên quan đến công tác đấu thầu, nhằm bảo đảm hoạt động đấu thầu được thực hiện thuận lợi, thông suốt và hiệu quả.


Nguồn tin: Báo đấu thầu
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 
Doanh nghiệp điển hình