chè thái nguyên phẫu thuật nâng ngực

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN VÀ DỰ TRÙ KINH PHÍ NĂM 2017

Đăng lúc: Thứ năm - 07/07/2016 15:40 - Người đăng bài viết: admin
Logo-tvcn

Logo-tvcn

Trung tâm Tư vấn Công nghiệp Đồng Nai là đơn vị sự nghiệp có thu, hoạt động tài chính theo cơ chế lấy thu bù chi, tự chủ 100% về tài chính. Nhà nước không cấp vốn ban đầu. Tuy nhiên, nhờ sự hỗ trợ tích cực của các Sở ban ngành kết hợp với sự nỗ lực phấn đấu không ngừng của Ban lãnh đạo và tập thể CBVC, trong những năm qua hoạt động tư vấn luôn được mở rộng, doanh thu ngày càng tăng, tình hình tài chính của đơn vị luôn được cân đối, đủ trang trải chi phí, có tích luỹ để đầu tư cơ sở vật chất, mở rộng hoạt động kinh doanh.
SỞ CÔNG THƯƠNG ĐỒNG NAI
TRUNG TÂM TƯ VẤN CÔNG NGHIỆP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
           Số   138/BC.TVCN                                                          Đồng Nai, ngày  07  tháng 07 năm 2016
 
KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN VÀ DỰ TRÙ KINH PHÍ NĂM 2017
Đơn vị: Trung tâm tư vấn Công Nghiệp Đồng Nai.
         Căn cứ công văn số 1979/SCT-KHTC ngày 29/06/2016 của Sở Công Thương về việc xây dựng kế hoạch phát triển Công nghiệp, thương mại và dự toán NSNN năm 2017. Trung tâm tư vấn Công nghiệp Đồng Nai lập Kế hoạch phát triển và dự trù kinh phí năm 2017, như sau:
I.  ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2016:
          Trung tâm Tư vấn Công nghiệp Đồng Nai là đơn vị sự nghiệp có thu, hoạt động tài chính theo cơ chế lấy thu bù chi, tự chủ 100% về tài chính. Nhà nước không cấp vốn ban đầu. Tuy nhiên, nhờ sự hỗ trợ tích cực của các Sở ban ngành kết hợp với sự nỗ lực phấn đấu không ngừng của Ban lãnh đạo và tập thể CBVC, trong những năm qua hoạt động tư vấn luôn được mở rộng, doanh thu ngày càng tăng, tình hình tài chính của đơn vị luôn được cân đối, đủ trang trải chi phí, có tích luỹ để đầu tư cơ sở vật chất, mở rộng hoạt động kinh doanh.
          Trong năm 2016, Ban lãnh đạo cùng tập thể CBVC Trung Tâm tư vấn Công Nghiệp đã phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, kinh tế của đơn vị. Sự nỗ lực phấn đấu đó được thể hiện qua một số mặt cơ bản sau:
1.     Trong công tác chính trị, tư tưởng:
-  Tập thể CBVC luôn đồng tâm, nhất trí, thực hiện triệt để nghị quyết của tổ chức Đảng các cấp. Đã tổ chức cho 100% Đảng viên, CBVC tham gia học tập Nghị quyết của Tổ chức Đảng các cấp, chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Làm tốt công tác tư tưởng để CBVC luôn an tâm công tác, hoàn thành tốt nhiêm vụ được giao. Đơn vị luôn chấp hành và thực hiện tốt nghĩa vụ đối với nhà nước, đóng thuế đầy đủ, đúng định kỳ.
-      Ban lãnh đạo Trung tâm luôn chủ động triển khai thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại đơn vị, thực sự phát huy quyền dân chủ thông qua tổ chức Công đoàn và dân chủ trực tiếp của Người lao động. Phát huy tinh thần sáng tạo của tập thể và cá nhân, từ đó đã nâng cao hiệu quả các hoạt động của đơn vị, ngăn ngừa tham nhũng, vi phạm dân chủ, vi phạm kỷ luật, không có tình trạng mất đoàn kết nội bộ.
2.     Trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ:
-     Trung tâm tư vấn Công Nghiệp có đội ngũ cán bộ được trang bị trình độ chuyên môn cơ bản ( 19/27 CBVC có trình độ đại học) có tinh thần nhiệt huyết trong công tác, luôn năng nổ sáng tạo, vượt khó, đã cùng nhau nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
-     Trong công tác chuyên môn đơn vị đã phát động phong trào thi đua giữa các bộ phận, giữa từng thành viên trong bộ phận, nên đã phát huy được trí tuệ, tinh thần sáng tạo, vượt khó của từng thành viên trong đơn vị. Các phòng chức năng luôn nỗ lực phấn đấu, sáng tạo trong các lĩnh vực về quy hoạch, thiết kế, quản lý dự án có nhiều sáng kiến giúp cho chủ đầu tư đạt được hiệu quả, tiết kiệm ngân sách cho Nhà nước.
-     Tập trung triển khai hiệu quả các hợp đồng tư vấn trên các lĩnh vực: Thiết kế quy hoạch các cụm công nghiệp, khu dân cư, tái định cư; Thiết kế KTTC các công trình hạ tầng kỹ thuật; Tư vấn QLDA, Tư vấn đấu thầu, tư vấn giám sát theo yêu cầu của chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và các tỉnh lân cận.
3.     Trong công tác tổ chức, cán bộ:
-     Ban lãnh đạo Trung tâm luôn chú trọng công tác bồi dưỡng cán bộ, thường xuyên củng cố tổ chức phù hợp với điều kiện phát triển của đơn vị trong từng giai đoạn. Không ngừng nâng cao năng lực công tác của cán bộ, bố trí cán bộ phù hợp với trình độ chuyên môn, năng lực và nhiệm vụ được giao.
-     Tập trung kiện toàn, sắp xếp cơ cấu tổ chức phù hợp với tình hình hoạt động tư vấn, hiện nay Trung tâm Tư vấn Công nghiệp cơ cấu tổ chức gồm Ban Giám đốc và 03 phòng trực thuộc với tổng số CBVC là 27 người.
-     Công tác bổ nhiệm, qui hoạch: Luôn chú trọng công tác tổ chức cán bộ, tập trung đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ lãnh đạo cho cán bộ chủ chốt, đã xem xét, qui hoạch Cán bộ từ phó phòng trở lên giai đoạn 2020 – 2025.
-     Chính sách cán bộ: thực hiện tốt công tác chính sách cán bộ, duy trì công khai minh bạch các chính sách về BHXH, BHYT, BHTN. Tổ chức xét nâng lương hàng năm cho CBVC đúng qui định. Giải quyết chế độ thôi việc, chuyển công tác kịp thời đúng chế độ qui định.
4.     Kết quả triển khai thực hiện các chương trình, đề án Năm 2015 - 2016:
a.    Chương trình sản xuất sạch hơn (SXSH) trong công nghiệp:
-     Trong năm qua, Trung tâm tư vấn công nghiệp đã tích cực phối hợp với các phòng chức năng của Sở Công Thương, tiến hành lập kế hoạch sản xuất sạch hơn giai đoạn 2016 – 2020 đề Sở Công Thương trình UBND tỉnh phê duyệt.
-     Đã tích cực triển khai thực hiện kế hoạch về sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tổ chức tuyên truyền thông qua đài FM, Đài phát thanh - truyền hình Đồng Nai và các huyện. Phổ biến chủ trương, chính sách, chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp của Chính phủ và Kế hoạch SXSH của tỉnh đến các doanh nghiệp thông qua Bản tin khu công nghiệp phát hành định kỳ hàng quý.
-     Năm 2012 đã tổ chức được 2 lớp SXSH với khoảng 100 học viên tham dự. Tiến hành hỗ trợ khảo sát, lập báo cáo đánh giá SXSH cho 05 doanh nghiệp trên địa bàn của tỉnh. Xây dựng Website chuyên nghành về SXSH để tuyên truyền sâu rộng về chủ trương, chính sách hỗ trợ của nhà nước đến các doanh nghiệp trên địa bàn của tỉnh. Năm 2015 tổ chức được 2 lớp SXSH có trên 100 học viên tham dự. Đang tập trung triển khai kế hoạch SXSH năm 2016.
b.  Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả(SDNLTKHQ):
Trong những năm qua, Trung tâm tư vấn công nghiệp đã phối hợp với các phòng chức năng của Sở Công Thương và Tổng cục Năng lượng của Bộ Công Thương tiến hành lập kế hoạch, xây dựng và triển khai các đề án mục tiêu quốc gia về sử dựng năng lương tiết kiệm hiệu quả (SDNLTKHQ) như:
-      Xây dựng chuyên mục tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng, thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh.
+  Đã xây dựng được các chương trình phóng sự, bản tin tuyên truyền trên Đài truyền hình, đài phát thanh.
 + Đã thực hiện biên soạn, in ấn và phát hành các tờ rơi hướng dẫn các biện pháp SDNL TK&HQ cho các thiết bị gia dụng thong qua các tổ chức hội đoàn.
 Kết quả: Chương trình thực sự đã gây được sự chú ý đến cộng đồng, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của TKNL, những lợi ích cũng như nguy cơ trong việc sử dụng năng lượng.
-     Năm 2015 tổ chức được 01 lớp tập huấn Luật sử dụng năng lượng TK&HQ và các văn bản dưới Luật với khoảng  100 học viên tham dự. Tổ chức hỗ trợ kiểm toán cho 05 doanh nghiệp và kiểm toán năng lượng cho một số doanh nghiệp có nhu cầu đặt hàng. Năm 2016 tập trung triển khai chương trình TK&HQ theo kế hoạch đã đề ra.
c.  Dự án Trung tâm thông tin, triển lãm:
          Căn cứ Quyết định số: 91/QĐ-SCT ngày 26/05/2009 của Giám đốc Sở Công Thương Đồng Nai về việc Giao nhiệm vụ Tư vấn QLDA công trình Trung tâm Thông tin triển lãm và Quảng trường xanh tại Phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, cho Trung tâm Tư vấn Công Nghiệp Đồng Nai.
Trong thời gian qua, Trung tâm tư vấn công nghiệp đã triển khai hoàn tất một số công tác chuẩn bị đầu tư, như: Thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc; Khảo sát, khoan thăm dò địa chất; Lập nhiệm vụ thiết kế cơ sở; Lập phương án bồi thường tổng thể; Lập dự án đầu tư; Trình Sở kế hoạch và đầu tư thẩm định, lấy ý kiến các sở ban ngành liên quan. Đồng thời công tác Lập phương án bồi thường chi tiết đang được triển khai đến từng hộ dân trong khu vực dự án.
         Tuy nhiên ngày 07/4/2014 UBND tỉnh Đồng Nai có văn bản số 2805/UBND-ĐT chi đạo: Đối với dự án Trung tâm thông tin triển lãm quy mô khoảng 1,5 ha do Sở Công thương làm chủ đầu tư, thống nhất giữ nguyên quy mô, vị trí và mẫu thiết kế trước đây đã được lựa chọn. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, lập hồ sơ giới thiệu địa điểm cho Sở Công Thương, trình UBND tỉnh xử lý theo quy định.
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Nai, Sở Công Thương đang tiến hành thủ tục xin giới thiệu địa điểm để lập lại dự án đầu tư.
Ngày 21/04/2016 Trung tâm tư vấn Công Nghiệp và Trung tâm kỹ thuất địa chính Nhà đất đã ký hợp đồng số 139/HĐ.KTĐCNĐ về Đo vẽ bản đồ địa chính cho dự án Trung tâm thông tin triển lãm.
Ngày 22/04/2016 Sở Công thương có văn bản số: 1171/SCT-KHTC về việc đề nghị phòng Tài Nguyên và Môi trường; UBND Thành phố Biên Hòa, lập hồ sơ giới thiệu địa điểm để lập dự án đầu tư Trung tâm thông tin triển lãm tỉnh Đồng Nai, với quy mô khoảng 1,5ha tại P.Thống Nhất, TP. Biên Hòa. Hiện nay phòng Tài Nguyên và Môi trường, Thành phố Biên Hòa đang thụ lý hồ sơ.
II.   KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN NĂM 2017:
1.   Mục tiêu nhiệm vụ chủ yếu:
-     Phấn đấu doanh thu hàng năm tăng từ 7 % trở lên so với cùng kỳ.
-     Thu nhập bình quân của CBVC hàng năm tăng từ 8 % trở lên so với cùng kỳ.
-     Phấn đấu thực hiện hoàn thành các mục tiêu chủ yếu của kế hoạch hằng năm các chương trình SXSH và sử dụng TKNLHQ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
-     Tăng cường công tác tư vấn trên các lĩnh vực, chú trọng công tác kiễm toán năng lượng và lập báo cáo SXSH cho các doanh nghiệp.
2.     Kế hoạch và giải pháp thực hiện nhiệm vụ kinh tế - chính trị:
2.1.  Về chuyên môn nghiệp vụ:
-     Chú trọng đầu tư cơ sở vật chất và các phương tiện làm việc để phục vụ công tác tư vấn của cơ quan, không ngừng nâng cao hiệu quả trong kinh doanh, mở rộng phạm vi hoạt động của đơn vị trên các lĩnh vực tư vấn mới, lĩnh vực SX sạch hơn trong công nghiệp.
-     Củng cố và kiện toàn bộ máy tổ chức của đơn vị cho phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh từng giai đoạn, không ngừng nâng cao vị thế của đơn vị trước sự cạnh tranh  trong lĩnh vực tư vấn của các đơn vị kinh tế tư nhân.
-     Tạo đủ việc làm cho người lao động, phấn đấu nâng cao thu nhập, đảm bảo đời sống vật chất và tinh thần cho CBVC. Phát huy sáng kiến, cải tiến phương pháp làm việc, nâng cao chất lượng chuyên môn, năng lực trí tuệ, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu suất và chất lượng công việc. Thực hiện nếp sống văn hóa, đoàn kết nội bộ, không ngừng học tập để nâng cao nhận thức và trình độ.
2.2.  Về lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng:
-      Đảm bảo 100% CBVC học tập nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, làm tốt công tác tư tưởng để CBVC luôn an tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
-      Tiếp tục phát động phong trào thi đua “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh”.
-      Xây dựng đội ngũ CBVC với phong cách làm việc chuyên nghiệp, coi trọng khách hàng, vì nhân dân phục vụ tạo ra hiệu suất công tác cao, góp phần thực hiện tốt việc cải cách hành chính.
-      Tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho CBVC làm cho mỗi cán bộ viên chức nhận thức đầy đủ tình hình kinh tế - chính trị trong nước và trên thế giới, nâng cao trình độ chính trị, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, an tâm công tác, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
2.3.   Về công tác tổ chức và cán bộ:
-        Thực hiện tốt việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung qui hoạch cán bộ, có kế hoạch trong việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ CBVC để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
-        Không ngừng nâng cao năng lực công tác của cán bộ, bố trí cán bộ phù hợp với năng lực và nhiệm vụ được giao. Khuyến khích CBVC nâng cao trình độ chuyên môn và phẩm chất chính trị phù hợp với tình hình mới. Thường xuyên củng cố tổ chức phù hợp với điều kiện phát triển của Trung tâm trong từng giai đoạn.
-        Phấn đấu hàng năm bình xét có từ 60 – 70 % CBVC đạt lao động tiên tiến, có từ 30 - 35% đạt CSTĐ và khen thưởng các cấp.
2.4.  Về tổ chức đoàn thể:
-   Xây dựng tổ chức công đoàn cơ sở và đoàn thanh niên hoạt động đúng pháp luật, đúng điều lệ qui định, phấn đấu năm 2017 đạt tiêu chuẩn vững mạnh.
-   Phối hợp với Công đoàn cơ sở và đoàn thanh niên bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị, các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng và sự chỉ đạo của Cấp trên, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu cơ bản, xây dựng cơ quan ngày càng vững mạnh.
3.    Nhiệm vụ chủ yếu và giải pháp thực hiện kế hoạch các chương trình, đề án về SXSH và SDNLTKHQ:
3.1. Nâng cao nhận thức, năng lực áp dụng SXSH, SDNLTKHQ cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh.
-        Trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch SXSH trong công nghiệp cần có sự lồng ghép với việc triển khai chương trình về Tiết kiệm năng lượng, hiệu quả (TKNLHQ) để thu hút sự quan tâm của các doanh nghiệp và đạt được hiệu quả cao nhất trong công tác tuyên truyền.
-        Vận dụng triệt để quy chế phối hợp giữa Sở Công Thương và Sở Thông tin truyền thông, để thực hiện tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng như đài phát thanh -  truyền hình Đồng Nai và các huyện thị. Kết hợp tuyên truyền thông qua báo chí, Bản tin ngành Công Thương; Bản tin của Ban quản lý các khu công nghiệp, in ấn tờ rơi, băng rôn, khẩu hiệu …
-        Tổ chức các hội nghị tập huấn về SXSH để tuyên truyền sâu rộng về mục tiêu, chiến lược SXSH của Chính phủ và kế hoạch SXSH của tỉnh Đồng Nai; phổ biến các cơ chế chính sách hỗ trợ và các quy trình để doanh nghiệp triển khai SXSH trong công nghiệp đạt hiệu quả. Mỗi năm tổ chức 02 lớp, mỗi lớp 50 đến 70 người.
3.2.  Hỗ trợ kỹ thuật, khảo sát lập báo cáo đánh giá nhanh SXSH và kiểm toán năng lượng cho các doanh nghiệp điển hình.
-        Mỗi năm chọn 10 cơ sở sản xuất công nghiệp điển hình làm thí điểm hỗ trợ kỹ thuật bao gồm:
+ Đánh giá tình hình SXSH và sử dụng NLTKHQ; thuê chuyên gia nghiên cứu áp dụng các giải pháp SXSH và sử dụng NLTKHQ cho đơn vị.
+ Hỗ trợ về kỹ thuật, quy trình công nghệ để đơn vị đạt chuẩn SXSH và sử dụng NLTKHQ.
-        Nhân rộng mô hình và áp dụng trên diện rộng cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp, bao gồm:
+ Hỗ trợ các doanh nghiệp tham quan học tập các mô hình thí điểm về SXSH và sử dụng NLTKHQ;
+ Xây dựng và phổ biến các quy trình, hướng dẫn kỹ thuật, các giải pháp thực hiện về SXSH và sử dụng NLTKHQ cho các cơ sở sản xuất công nghiệp áp dụng.
3.3. Đào tạo cán bộ kỹ thuật phụ trách SXSH và sử dụng NLTKHQ cho doanh nghiệp sản xuất công nghiệp.
Thuê chuyên gia hoặc liên kết với các cơ sở giáo dục tổ chức các khóa đào tạo các bộ kỹ thuật phụ trách SXSH (có cấp giấy chứng nhận) của các cơ sở sản xuất công nghiệp. Mỗi năm 02 khóa, mỗi khóa 70 đến 100 người.
3.4. Hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách, pháp luật:
        Trong quá trình tuyên truyền, phổ biến kiến thức SXSH; thí điểm và nhân rộng mô hình cho các cơ sở sản xuất công nghiệp áp dụng rộng rãi SXSH, bộ phận phụ trách sẽ có những báo cáo đánh giá và kiến nghị các quy định, quy chế bổ sung nhằm thúc đẩy các doanh nghiệp công nghiệp áp dụng hiệu quả. Nghiên cứu, tổng kết, rút kinh nghiệm thực tiễn để kiến nghị từng bước hoàn thiện cơ chế và tiến tới luật hóa về SXSH trong công nghiệp.
3.5.  Phát triển mạng lưới thông tin, cơ sỡ dữ liệu:
         Phân công cán bộ phụ trách, duy trì hoạt động trang website, kết nối với cổng thông tin điện tử của tỉnh và kết nối với các trang website chuyên ngành về SXSH và sử dụng NLTKHQ của các tỉnh trong toàn quốc.
3.6. Xây dựng mạng lưới hỗ trợ SXSH từ tỉnh đến thành phố, thị xã, các huyện và Ban Quản lý các khu công nghiệp.
        Đề nghị UBND các huyện, thị trên địa bàn tỉnh giao nhiệm vụ cho Phòng công thương (hoặc Phòng Kinh tế - Hạ tầng) và phân công cán bộ phụ trách SXSH trên địa bàn. Thành lập mạng lưới cộng tác viên về SXSH và sử dụng NLTKHQ từ tỉnh đến huyện, BQL các KCN và các doanh nghiệp trọng điểm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
4.   Dự án Trung tâm thông tin, triển lãm:
Năm 2017 sẽ triển khai các công việc sau:
- Hoàn chỉnh dự án đầu tư theo theo phương án điều chỉnh và góp ý của các sở ban ngành. Trình UBND tỉnh Phê duyệt Dự án đầu tư công trình.
- Lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường.
- Thuê đơn vị có chức năng rà phá bom mìn.
- Khảo sát và lập báo cáo khảo sát địa hình phục vụ Thiết kế KTTC – TDT.
- Triển khai thiết kế kỹ thuật thi công – Tổng dự toán.
- Thẩm tra, phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công – Tổng dự toán.
- Tiếp tục phối hợp với Hội đồng bồi thường Tp.Biên Hòa thực hiện công tác bồi thường giải tỏa – tái định cư.
III.  DỰ TRÙ KINH PHÍ CÁC CHƯƠNG TRÌNH NĂM 2017:
 Để thực hiện mục tiêu và kế hoạch nêu trên, Trung tâm tư vấn Công Nghiệp dự trù kinh phí để triển khai thực hiện như sau:
STT NỘI DUNG DỰ TRÙ KINH PHÍ NĂM 2017 GHI CHÚ
I  Chương trình về SXSH 2017:    903.400.000  
II  Chương trình về TKNL 2017:    835.890.000  
III Dự án Trung tâm triển lãm tỉnh Đồng Nai 1.511.000.000  
  Tổng cộng 3.250.290.000  
 
        Tổng kinh phí dự trù năm 2017:    3.250.290.000 đ (Có phụ lục kèm theo)
        Trên đây là Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ năm 2016 và kế hoạch, nhiệm vụ và dự trù kinh phí các chương trình đề án năm 2017;  Kính mong các phòng ban chức năng của sở, lãnh đạo Sở Công Thương theo dõi, chỉ đạo, hỗ trợ giúp đỡ để Trung tâm Tư vấn Công nghiệp Đồng Nai hoàn thành tốt các nhiệm vụ, kế hoạch đã đề ra.
        Trân trọng./.
 
Nơi nhận:
- Sở Công Thương ( B/cáo);
- Lưu: VT,TH.                                                       
 
GIÁM ĐỐC
 
 
(Đã ký) 
 
Chu Văn Hiếu

PHỤ LỤC 1.
DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXSH TRONG CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI NĂM 2017
(Kèm theo văn bản số ……/BC-TVCN ngày 07/07/2016)
Đơn vị tính: đồng
STT NỘI DUNG  NĂM 2017 Ghi chú
I Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng:             84.000.000  
1 Biên soạn chương trình tuyên truyền qua Đài phát thanh các huyện, TX, TP. Biên Hòa (04 CT/năm)             24.000.000  
2 Xây dựng chuyên mục phát trên Đài PT-TH Đồng Nai (Phát 06 C.Mục /năm, thời lượng phát 5-7 phút/lần)             60.000.000  
II Tuyên truyền thông qua tài liệu, hình ảnh 228.000.000  
1 In phát hành chuyên san giới thiệu về SXSH (2.000 cuốn/năm)             60.000.000  
2 In băng rôn, bảng hiệu tuyên truyền về SXSH treo tại các KCN, CCN trên địa bàn các huyện, thị, TP.Biên hòa (440 cái/năm)           132.000.000  
3 Tuyên truyền tren Bản tin BQL các KCN (04 số/năm)             36.000.000  
III Tổ chức thực hiện các chương trình tập huấn(02 lớp/năm)             88.500.000  
IV Hỗ trợ kỹ thuật và áp dụng SXSH tại CSSX           325.000.000  
1 Lập báo cáo đánh giá SXSH cho các CSSX, DN điển hình (05 DN/năm)  125.000.000  
2 Tổ chức tập huấn, triển khai các quy trình, hướng dẫn kỹ thuật, các giải pháp thực hiện  SXSH tại DN (05DN/Năm)           100.000.000  
3 Lập báo cáo đánh giá hiệu quả SXSH cho các DN đã áp dụng SXSH, năm 2017(05DN/Năm)           100.000.000  
V Xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ công tác SXSH           177.900.000  
  Tổng cộng (làm tròn)             903.400.000  
 
 
 
 
 
 
 
PHỤ LỤC 2.
DỰ TOÁN KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG NĂM 2017
(Kèm theo văn bản số ……/BC-TVCN ngày 07/07/2016)
    Đơn vị tính: đồng
STT NỘI DUNG  DỰ TRÙ KINH PHÍ NĂM 2017 GHI CHÚ
I Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin    155.000.000  
1 Đài phát thanh 10 huyện, TX.L Khánh và TP. BHòa      20.000.000  
2 Đài phát thanh - Truyền hình Đồng Nai    
2.1 Phát trên đài FM      45.000.000  
2.2 Đài truyền hình (Phát chuyên mục thời lượng phát sóng 5-7 phút/lần)      90.000.000  
II Tuyên truyền thông qua tài liệu, hình ảnh      60.000.000  
1 In tờ rơi, Poster tuyên truyền về TKNL.       30.000.000  
2 In, photo phát hành tài liệu, giới thiệu về TKNL      30.000.000  
III Tổ chức thực hiện các chương trình tập huấn thảo.      59.160.000  
IV Hỗ trợ kỹ thuật TKNL tại CSSX 1.000.000.000  
1 Lập báo cáo kiểm toán năng lượng cho DN  (Năm 2017 dự kiến 10 DN).    500.000.000  
IV Xây dựng hạ tầng kỹ thuật      61.734.900  
1 Khảo sát thực tế tại các KCN, CCN, điểm CN để lựa chọn đơn vị TKNL      55.734.900  
2 Photo, in ấn tài liệu cho cán bộ 6.000.000  
  Tổng cộng (làm tròn)    835.890.000  
 
PHỤ LỤC 3.
DỰ TOÁN CHI PHÍ CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2017
CÔNG TRÌNH: TRUNG TÂM THÔNG TIN TRIỂN LÃM TỈNH
      Đơn vị tính: VNĐ  
STT NỘI DUNG CÔNG VIỆC GIÁ TRỊ DỰ TOÁN CP.CBĐT  DỰ TRÙ KINH PHÍ NĂM 2017 Ghi chú
1 Khảo sát và lập báo cáo địa chất 295.727.000 169.727.000  
2 Chi phí lập dự án đầu tư 169.894.000 113.894.000  
3 Chi phí lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường 55.000.000 55.000.000  
4 Thẩm tra tính hiệu quả DA đầu tư 8.800.000 8.800.000  
5 Chi phí rà phá bom mìn 81.870.000 81.870.000  
6 Chi phí Thiết kế KTTC - TDT 599.275.000 179.782.500  
7 Chi phí thẩm tra thiết kế KTTC-TDT 97.062.000 97.062.000  
8 Chi phí QLDA 845.008.000 200.000.000  
9 Kinh phí hoạt động của hội đồng bồi thường (2%) 2.016.457.000 604.937.000  
10 Chi phí trượt giá, phát sinh khác      
  Tổng cộng(Làm tròn) 4.169.000.000 1.511.000.000  
 

Tác giả bài viết: Amin
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 
Doanh nghiệp điển hình