chè thái nguyên phẫu thuật nâng ngực

KẾT QUẢ TRIỂN KHAI CHIẾN LƯỢC SẢN XUẤT SẠCH HƠN TRONG CÔNG NGHIỆP TỪ 2009 - 2018 CỦA TỈNH ĐỒNG NAI

Thực hiện quyết định số 1419/QĐ-TTg ngày 07/09/2009 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt "Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020", tỉnh Đồng Nai đã triển khai thực hiện: - Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về SXSH trong công nghiệp cho các cấp, ngành, địa phương, cơ sở sản xuất công nghiệp và cộng đồng dân cư - Tuyên truyền qua tài liệu, hình ảnh - Tổ chức thực hiện các chương trình tập huấn - Hỗ trợ kỹ thuật và áp dụng SXSH tại các cơ sở sản xuất công nghiệp - Hỗ trợ xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ công tác SXSH.

Sản xuất sạch hơn: Cải thiện vòng đời sản phẩm và bảo vệ môi trường.

Đăng lúc: 18-08-2018 06:45:23 PM - Đã xem: 207 - Phản hồi: 0

Sản xuất sạch hơn: Cải thiện vòng đời sản phẩm và bảo vệ môi trường.

Vòng đời của sản phẩm (Product Life Cycle) là thời gian sản phẩm tồn tại trên thị trường, kể từ khi nhà phát hành giới thiệu sản phẩm cho đến giai đoạn thoái trào khi sản phẩm không còn đem lại nhiều...

Kế hoạch hành động về sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên  địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016-2020

Nhằm tiếp tục Khuyến khích, hỗ trợ và áp dụng rộng rãi SXSH tại các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai không ngừng nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên thiên nhiên, nguyên liệu,...

 
Doanh nghiệp điển hình