chè thái nguyên phẫu thuật nâng ngực

Kế hoạch hành động về sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016-2020

Nhằm tiếp tục Khuyến khích, hỗ trợ và áp dụng rộng rãi SXSH tại các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai không ngừng nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên thiên nhiên, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu; giảm thiểu phát thải và hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm; bảo vệ, cải thiện chất lượng môi trường, sức khỏe con người, đảm bảo phát triển bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập kinh tế quốc tế. Ngày 29 tháng 07 năm 2016, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Quyết định số 2399/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Kế hoạch hành động về SXSH trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016 - 2020.

SXSH được các nước trên thế giới triển khai như thế nào?

Đăng lúc: 23-12-2017 04:05:55 PM - Đã xem: 8 - Phản hồi: 0

SXSH được các nước trên thế giới triển khai như thế nào?

Sản xuất sạch hơn (SXSH) là chương trình sản xuất đã được nhiều nước trên thế giới áp dụng, trong đó có Việt Nam. SXSH còn được luật hóa tại một số quốc gia từ khá sớm.

Kế hoạch hành động về sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên  địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016-2020

Nhằm tiếp tục Khuyến khích, hỗ trợ và áp dụng rộng rãi SXSH tại các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai không ngừng nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên thiên nhiên, nguyên liệu,...

 
Doanh nghiệp điển hình