chè thái nguyên phẫu thuật nâng ngực

BÁO CÁO ĐIỀU TRA TUÂN THỦ LEEC CỦA DEUs TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI PHỤC VỤ CHƯƠNG TRÌNH ĐỐI TÁC NĂNG LƯỢNG ĐAN MẠCH (DEPP)

PROJECT: Implementing LEEC in Vietnam/ DỰ ÁN: Triển khai LEEC tại Việt Nam Develop a holistic approach to improve LEEC implementation at provincial level in close cooperation with the Department of Industry and Trade - Findings and Recommendations. Phát triển một cách tiếp cận toàn diện để cải thiện việc thực hiện LEEC ở cấp tỉnh trong hợp tác chặt chẽ với các đối tác Sở Công Thương – Phát hiện và Khuyến nghị

Đồng Nai hướng tới xây dựng thành phố thông minh.

Đăng lúc: 18-08-2018 06:30:47 PM - Đã xem: 144 - Phản hồi: 0

Đồng Nai hướng tới xây dựng thành phố thông minh.

Ngày 2/8/2018, tại Đồng Nai, UBND tỉnh phối hợp với Công ty cổ phần Tiến bộ quốc tế - AIC tổ chức hội thảo “Khung kiến trúc và giải pháp xây dựng Đồng Nai thành thành phố thông minh”. Tham dự hội...

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH DANH SÁCH DOANH NGHIỆP TRỌNG ĐIỂM NĂM 2016

Đăng lúc: 23-12-2017 09:48:14 PM - Đã xem: 351 - Phản hồi: 0

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH DANH SÁCH DOANH NGHIỆP TRỌNG ĐIỂM NĂM 2016

Thủ Tướng Chính phủ vừa ban hành danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên cả nước. Việc ban hành Quyết định này giúp các Doanh nghiệp trọng điểm nắm bắt được tình hình sử dụng năng lượng...

 
Doanh nghiệp điển hình