chè thái nguyên phẫu thuật nâng ngực

Thư mời Tham gia chương trình hỗ trợ doanh nghiệp kiểm toán năng lượng và đánh giá SXSH năm 2016.

Thực hiện chức năng nhiệm vụ theo Quyết định số 60/QĐ-SCT ngày /03/2016 của Giám đốc Sở Công Thương Đồng Nai, Trung tâm Tư vấn Công Nghiệp Đồng Nai, đang triển khai Kế hoạch sản xuất sạch hơn(SXSH) và Kế hoạch sử dụng năng lượng hiệu quả, tiết kiệm (SDNLHQTK) trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2016. Trong đó tập trung các chương trình hỗ trợ cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2016 như sau:

Hỗ trợ Kiểm toán năng lượng năm 2017 cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp đánh giá hiệu quả sử dụng năng lượng, thực hiện tốt các phương thức, giải pháp tiết kiệm năng lượng hiệu quả tại đơn vị. Năm 2017 Sở Công Thương và Điện lực tỉnh Đồng Nai...

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH DANH SÁCH DOANH NGHIỆP TRỌNG ĐIỂM NĂM 2016

Đăng lúc: 23-12-2017 09:48:14 PM - Đã xem: 11 - Phản hồi: 0

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH DANH SÁCH DOANH NGHIỆP TRỌNG ĐIỂM NĂM 2016

Thủ Tướng Chính phủ vừa ban hành danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên cả nước. Việc ban hành Quyết định này giúp các Doanh nghiệp trọng điểm nắm bắt được tình hình sử dụng năng lượng...

 
Doanh nghiệp điển hình