chè thái nguyên phẫu thuật nâng ngực

Triển khai Quyết định số 1357/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Ban hành Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2015

Đăng lúc: Chủ nhật - 07/08/2016 13:52 - Người đăng bài viết: admin
Triển khai Quyết định số 1357/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Ban hành Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2015

Triển khai Quyết định số 1357/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Ban hành Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2015

Ngày 11/7/2016 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1357/QĐ-TTg về việc ban hành danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2015. Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp các Bộ, ngành, địa phương liên quan tổ chức quản lý hoạt động sử dụng năng lượng của các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm theo quy định của Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các Sở, ban, ngành liên quan tại địa phương thông báo cho các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn và tổ chức quản lý, theo dõi thực hiện các chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đối với các cơ sở. Các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước yêu cầu các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm là thành viên thuộc phạm vi quản lý của đơn vị mình thực hiện các nhiệm vụ về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả theo quy định của Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan, thực hiện báo cáo UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi cơ sở đặt trụ sở, đồng thời báo cáo Tập đoàn, Tổng công ty để tổng hợp báo cáo Bộ Công Thương. Ngày 29/07/2016, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Công văn số 6571/UBND-CNN gửi Sở Công Thương về triển khai thực hiện Quyết định số 1357/QĐ-TTg ngày 11/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ, ban hành danh sách các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2015. Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Công Thương báo cáo cho các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn tỉnh năm 2015, trong Danh sách tại Phụ lục kèm theo Quyết định số 1357/QĐ-TTg ngày 11/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ để biết và tổ chức quản lý, theo dõi việc thực hiện các chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đối với các cơ sở này; tổ chức rà soát, cập nhật danh sách các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn tỉnh, tổng hợp gửi Bộ Công Thương trước ngày 01 tháng 02 hàng năm. Theo Quyết định số 1357/QĐ-TTg, cả nước có 1.973 cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm, riêng tỉnh Đồng Nai có 120 cơ sở. Danh sách các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2015, như sau:

Thông tin chi tiết: Tại đây
 

Tác giả bài viết: Amin
Nguồn tin: Trung tâm tư vấn công nghiệp Đồng Nai
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 
Doanh nghiệp điển hình