chè thái nguyên phẫu thuật nâng ngực
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH DANH SÁCH DOANH NGHIỆP TRỌNG ĐIỂM NĂM 2016

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH DANH SÁCH DOANH NGHIỆP TRỌNG ĐIỂM NĂM 2016

Thủ Tướng Chính phủ vừa ban hành danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên cả nước. Việc ban hành Quyết định này giúp các Doanh nghiệp trọng điểm nắm bắt được tình hình sử dụng năng lượng cũng như có kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm & hiệu quả của đơn vị mình và báo cáo tình hình sử dụng năng lượng của đơn vị theo đúng quy định; qua đó giúp Sở Công Thương rà soát và quản lý các thông tin mà Doanh nghiệp cung cấp, để có lộ trình đề xuất thực hiện các đề án Tiết kiệm năng lượng trong tương lai.

Triển khai Quyết định số 1357/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Ban hành Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2015

Triển khai Quyết định số 1357/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Ban hành Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2015

Ngày 11/7/2016 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1357/QĐ-TTg về việc ban hành danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2015. Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp các Bộ, ngành, địa phương liên quan tổ chức quản lý hoạt động sử dụng năng lượng của các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm theo quy định của Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các Sở, ban, ngành liên quan tại địa phương thông báo cho các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn và tổ chức quản lý, theo dõi thực hiện các chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đối với các cơ sở. Các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước yêu cầu các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm là thành viên thuộc phạm vi quản lý của đơn vị mình thực hiện các nhiệm vụ về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả theo quy định của Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan, thực hiện báo cáo UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi cơ sở đặt trụ sở, đồng thời báo cáo Tập đoàn, Tổng công ty để tổng hợp báo cáo Bộ Công Thương. Ngày 29/07/2016, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Công văn số 6571/UBND-CNN gửi Sở Công Thương về triển khai thực hiện Quyết định số 1357/QĐ-TTg ngày 11/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ, ban hành danh sách các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2015. Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Công Thương báo cáo cho các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn tỉnh năm 2015, trong Danh sách tại Phụ lục kèm theo Quyết định số 1357/QĐ-TTg ngày 11/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ để biết và tổ chức quản lý, theo dõi việc thực hiện các chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đối với các cơ sở này; tổ chức rà soát, cập nhật danh sách các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn tỉnh, tổng hợp gửi Bộ Công Thương trước ngày 01 tháng 02 hàng năm. Theo Quyết định số 1357/QĐ-TTg, cả nước có 1.973 cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm, riêng tỉnh Đồng Nai có 120 cơ sở. Danh sách các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2015, như sau:

Kế hoạch sử dụng năng lượng hiệu quả và tiết kiệm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016 – 2020

Kế hoạch sử dụng năng lượng hiệu quả và tiết kiệm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016 – 2020

Ngày 02/3/2016, UBND tỉnh Đồng Nai đã có Quyết định số 613/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch sử dụng năng lượng hiệu quả và tiết kiệm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016 – 2020. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.​

TCVN ISO 50001 - Tiêu chuẩn quốc gia về hệ thống quản lý năng lượng.

TCVN ISO 50001 - Tiêu chuẩn quốc gia về hệ thống quản lý năng lượng.

TCVN ISO 50001:2012 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN/TC 176 Quản lý chất lượng và đảm bảo chất lượng biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. TCVN ISO 50001:2012 hoàn toàn tương đương với ISO 50001:2011

CÁCH DÙNG ĐỒ ĐIỆN ĐỂ TIẾT KIỆM ĐIỆN NĂNG.

CÁCH DÙNG ĐỒ ĐIỆN ĐỂ TIẾT KIỆM ĐIỆN NĂNG.

Những thiết bị điện hiện nay có thể tiết kiệm từ 10% – 23% điện năng tiêu thụ so với trước đây. Tuy nhiên, nếu áp dụng triệt để các giải pháp sau cũng có thể tiết kiệm điện hơn nữa:

EVN đặt chỉ tiêu giảm tổn thất điện năng xuống 8% trong năm 2015

EVN đặt chỉ tiêu giảm tổn thất điện năng xuống 8% trong năm 2015

Năm 2014 tỷ lệ tổn thất điện năng toàn hệ thống của EVN khoảng 8,6%, giảm 0,27% so với năm 2013. Năm 2015, EVN đã đặt chỉ tiêu tiết kiệm 1,5% sản lượng điện thương phẩm, giảm tổn thất điện năng xuống còn 8%.

ĐÈN LED

Đèn LED - bước đột phá trong công nghệ chiếu sáng

Sự ra đời của điốt phát quang đã tạo ra nguồn ánh sáng tiết kiệm năng lượng, đem lại hiệu quả cao hơn, đồng thời có thể cải thiện chất lượng của sống ở những nơi chưa được tiếp cận với nguồn điện.

Ông Trịnh Quốc Vũ, Vụ trưởng Vụ KHCN và TKNL - Bộ Công Thương phát biểu tại hội nghị TKNL toàn quốc 2014 (T10/2014)

Tiết kiệm năng lượng: Hiệu quả hơn từ sửa đổi chính sách

Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả gắn liền với mục tiêu an ninh năng lượng và phát triển bền vững đã được Đảng và Nhà nước ta xác định là một nhiệm vụ trọng tâm trong suốt thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Chính vì vậy, bên cạnh Chương trình mục tiêu quốc gia về “Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả”, Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả ban hành năm 2010, đến nay các hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả nói chung và sử dụng điện tiết kiệm nói riêng đã được triển khai trên diện rộng, tới cộng đồng người dân và doanh nghiệp. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện nay, việc sửa đổi, ban hành các chính sách phù hợp trong tình hình mới là những vấn đề tiếp tục được đặt ra nhằm thực hiện có hiệu quả cao nhất chương trình tiết kiệm năng lượng (TKNL).

Tiết kiệm chi phí bằng sản xuất sạch hơn

Tiết kiệm chi phí bằng sản xuất sạch hơn

Trong bối cảnh suy giảm kinh tế, làm cách nào để tiết kiệm chi phí sản xuất là mối quan tâm của các doanh nghiệp. Sản xuất sạch hơn được xem là một giải pháp khả thi vừa cắt giảm chi phí sản xuất vừa cải thiện điều kiện môi trường. Sản xuất sạch hơn cũng phù hợp mọi qui mô sản xuất, từ hộ gia đình đến tập đoàn đa quốc gia.

Xử lý khí thải bằng công nghệ plasma

Xử lý khí thải bằng công nghệ plasma

Phòng Nghiên cứu Năng lượng và Môi trường - Động lực học plasma, Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM đã chế tạo thiết bị xử lý khí thải bằng công nghệ plasma.

 
Doanh nghiệp điển hình