chè thái nguyên phẫu thuật nâng ngực
Vai trò đơn vị Tư Vấn Giám Sát

Vai trò đơn vị Tư Vấn Giám Sát

Để đảm bảo chất lượng tốt cho một công trình xây dựng, ngoài việc lựa chọn được một đơn vị thiết kế kiến trúc giỏi, một đơn vị thi công tốt thì bên cạnh đó không thể không nhắc đến vai trò và tầm quan trọng của đơn vị tư vấn giám sát. Như vậy, vai trò của tư vấn giám sát xây dựng là:

 
Doanh nghiệp điển hình