chè thái nguyên phẫu thuật nâng ngực

Bộ Xây dựng Ban hành Thông tư về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng

Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư số 26 /2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 quy định chi tiết một số nội dung về Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

Thư mời Giao Lưu Thương Mại với các doanh nghiệp Ngành Da Thuộc Ấn Độ, tại Tp. Hồ Chí Minh

Thư mời Giao Lưu Thương Mại với các doanh nghiệp Ngành Da Thuộc Ấn Độ, tại Tp. Hồ Chí Minh

Một phái đoàn của Tổ Chức Xúc Tiến Xuất Khẩu Da của Ấn Độ sẽ thăm Tp. Hồ Chí Minh ngày Thứ Ba, 09/6/2015 để tìm hiểu cơ hội xuất khẩu da thuộc thành phẩm cho bọc nệm, và giao lưu trực tiếp với các nhà nhập khẩu/kinh doanh Việt Nam về ngành hàng này. Với sự ủng hộ của Tổng Lãnh Sự Quán Ấn Độ, Tp. Hồ Chí Minh, Phòng Thương Mại và Công Nghiệp Việt Nam (VCCI) Hồ Chí Minh đang tổ chức Một Giao Lưu Thương Mại về Ngành Da Thuộc cho phái đoàn này

Vai trò của đơn vị tư vấn quản lý dự án.

Vai trò của đơn vị tư vấn quản lý dự án.

Quản lý dự án là lập kế hoạch, tổ chức và quản lý, giám sát quá trình phát triển của dự án nhằm đảm bảo cho dự án hoàn thành đúng thời gian, trong phạm vi ngân sách đã được duyệt, đảm bảo chất lượng, đạt được mục tiêu cụ thể của dự án và các mục đích đề ra. Mục tiêu cơ bản của việc quản lý dự án thể hiện ở chỗ các công việc phải được hoàn thành theo yêu cầu và bảo đảm chất lượng, trong phạm vi chi phí được duyệt, đúng thời gian và giữ cho phạm vi dự án không thay đổi.

 
Doanh nghiệp điển hình